Назад

Хабарландыру

21.12.2018

Несие берушілерді, қоғамды және акционерлерді ақпараттандыру мақсатында «Қазақстан электролиз зауыты» Акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Қоғам») жалғыз акционерімен 2018 жылғы желтоқсанның 18 күні 2016 жылғы 29 сәуірде Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен алғашқы мақұлданған ірі мәмілесіне өзгертулерді енгізу туралы шешімді Қоғаммен келесіні жасасу тәсілімен қабылданғаны туралы хабарлайды:

 

1.         VTB Capital Trading Limited, London, Zug Branch (бұдан әрі – "VTB Capital Zug"), VTB Сapital PLC (бұдан әрі – "VTB Capital PLC"), VTB Bank (Europe) SE (бұдан әрі – "VTB Bank (Europe)"), оның атынан әрекет ететін VTB Bank (Europe) SE, Vienna Branch (бұдан әрі – "VTB Bank Vienna") мен Қоғам арасында, өзге тұлғалар арасында, 2017 жылғы 22 қарашада жаңа редакцияда өзгертілген және берілген (бұдан әрі – «Қаржыландыру туралы шарт») 2016 жылғы 29 сәуірдегі Алдын ала төлемді қаржыландыру туралы шартқа (Prepayment Facility Agreement) жаңа редакцияда өзгертулер мен баяндамаларды енгізу туралы екінші келісімді (Second Amendment and Restatement Deed) (бұдан әрі – «Қаржыландыру туралы Шартты өзгерту туралы екінші келісім»);

2.         Қоғам, VTB Capital PLC және ВТБ Банкі (ПАО) (бұдан әрі – «Қазақстан ВТБ Банкі») арасындағы 2016 жылғы 29 сәуірдегі берілген (өзгертулер мен толықтырулармен бірге) Қосымшасы (Schedule) мен ISDA 2002 (2002 ISDA Master Agreement)  Бас келісім шарттарына сәйкес Қоғам мен VTB Capital PLC арасындағы жасасқан хеджирлеу туралы мәмілелерге қатысты новациялар туралы келісімдер (Novation Agreement).

3.         Қоғам мен ВТБ Банкі (ПАО) (Хеджирлеуді ұсыну туралы үлестес жағы (Affiliated Hedge Provider)) (Қаржыландыру туралы Шартты өзгерту туралы Екінші келісім еншісіне жаңа редакцияда берілген және өзгертілген Қаржыландыру туралы шартта белгіленгендей) арасында ISDA 2002 (2002 ISDA Master Agreement) Бас келісім мен ISDA 2002 Бас келісіміне берілген Қосымша (Schedule) және Қаржыландыру туралы Өзгертілген шартына байланысты Қаржыландыру туралы шартты өзгерту туралы (бұдан әрі бірге – «Хеджирлеу туралы келісім») Екінші келісімнің мерзімінен кейін (немесе сол күні) жасасатын осындай келісіммен байланысқан мәмілелерді растау шартында хеджирлеу туралы келісімдерді (Affiliated Hedge Provider Hedge Documents);

4.         VTB Capital Zug, Банком ВТБ (ПАО), VTB Сapital PLC, VTB Bank (Europe), оның атынан әрекет ететін VTB Bank Vienna мен Қоғам арасында, өзгелердің арасында құқықтарды қамтамасыз етілген беру шарттарымен қарастырылған қамтамасыз етуді тоқтатумен байланысты 2017 жылғы 22 қарашада жаңа редакцияда өзгертілген және берілген 2016 жылғы 29 сәуірдегі Несие берушілер арасында келісімге берілген (Intercreditor Agreement), сонымен қатар 2017 жылғы 22 қарашада өзгертілген 2016 жылғы 29 сәуірдегі Құқықтарды қамтамасыз етілген беру шартына (Security Assignment Deed) және 2017 жылғы 22 қарашадағы Құқықтарды қамтамасыз етілген беру шартына (Security Assignment Deed) жаңа редакцияда өзгертулер мен баяндамаларды енгізу туралы екінші келісімді;

5.         VTB Bank (Europe) атынан VTB Bank Vienna әрекет ететін және Қоғам арасында (1) 2016 жылғы 29 сәуірдегі сатып алу-сату шарты (сатып алушының есептік № KAZ16TP0001) (тиісті уақыт сәтіне жаңа редакцияда берілген өзгертулер мен баяндамаларды есепке алғанда) мен (2) Хеджирлеу туралы келісімдер бойынша Қоғамның құқығын беруге қатысты құқықтарды қамтамасыз етілген беру шартын (Security Assignment Deed);

6.         VTB Bank Europe, VTB Capital PLC және Қоғам арасындағы 2007 жылғы 24 тамыздағы №255 Қоғам мен «Қазақстан алюминийі» АҚ  арасындағы глиноземді жеткізу шарты (өзгертулер мен толықтырулармен бірге) бойынша және 2007 жылғы 28 тамыздағы №998/07 Қоғам мен «Еуроазиаттық энергетикалық корпорация» АҚ арасындағы электр энергиясын сату-сатып алу шарты (өзгертулер мен толықтырулармен бірге) бойынша Қоғамның құқықтарына қатысты 2016 жылғы 29 сәуірдегі (2017 жылғы 22 қарашадағы қосымша келісіммен қарастырылған өзгертулер мен толықтыруларды есепке ала отырып) Кепіл шартына (Pledge Agreement) Қосымша келісімді (Amendment Agreement);

7.         VTB Bank Europe, VTB Capital PLC, Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ (бұдан әрі – «Қазақстан ВТБ Банкі») мен Қоғам арасындағы Қазақстан ВТБ Банкінде ашылған Қоғамның келесі банктік шоттарына қатысты: (1) KZ 714322203978D00087 (есепшот Евромен) және (2) KZ 484322203840D00125 (есепшот АҚШ долларымен) (бұдан әрі – "Жергілікті есепшоттар") (2017 жылғы 22 қарашадағы қосымша келісіммен қарастырылған өзгертулер мен толықтыруларды есепке ала отырып) 2016 жылғы 29 сәуірдегі Кепіл шартына (Pledge Agreement) қосымша келісімді (Amendment Agreement);

8.         VTB Bank (Europe), VTB Capital PLC, ВТБ Қазақстан Банкі мен Қоғам арасындағы Жергілікті шоттарға қатысты 2016 жылғы 29 сәуірдегі (2017 жылғы 22 қарашадағы қосымша келісіммен қарастырылған өзгертулер мен толықтыруларды есепке алғанда) банк есепшоттарын тура дебеттеу (Direct Debit Agreement) туралы Келісімге жасалған Қосымша келісімді (Amendment Agreement)

9.         VTB Capital Zug пен Қоғам арасындағы алюминийді жеткізу жайында 2016 жылғы 29 сәуірдегі (2018 жылғы 25 мамырдағы өзгертулерді енгізу туралы келісіммен қарастырылған өзгертулер мен толықтыруларды есепке ала отырып) жаңа сатып алу-сату шарттарды (Purchase Contract) (сатып алушының есептік № KAZ16TP0001);

10.       Құрылымдау үшін комиссия және несиені ұсыну үшін комиссияны Қоғаммен төлеу шарттары мен тәртібі туралы Қоғам мен VTB Capital Zug арасындағы комиссиялар туралы (Fee Letter) хаттарды;

11.       Қоғам агенттің комиссиясын төлеу шарттары мен тәртібі туралы Қоғам мен VTB Bank (Europe) арасындағы агенттің комиссиясы (Agency Fee Letter) туралы хаттарды; сонымен қатар

12.       өзге Қаржы құжаттарын (Finance Documents) (Қаржыландыру туралы өзгертілген Шартта белгіленгендей) және (немесе) Қаржы құжаттары шеңберінде жасасатын кез келген мәмілелерді, егер Қоғам осындай құжаттардың, сонымен қатар кез келген Қаржы құжаттарымен қарастырылған  қосымша құжаттардың тарабы болса.

 

(бұдан әрі «Жаңа қаржы құжаттары» деп бірге аталатын)

 

келесі негізгі шарттарда:

 

Ұсынылатын қаржыландыру сомасы (Қаржыландыру туралы өзгертілген шарт бойынша негізгі қарыздың сомасы): 550 000 000 (бес жүз елу миллион) АҚШ долларын Еуромен алғандағы сома баламасына дейін. Жалпы сомасы төрт траншқа бөлінген – А траншы 180 000 000 (жүз сексен миллион) Еуроға дейін (қоса алғанда), Б траншы 120 000 000 (жүз жиырма миллион) Еуроға дейін (қоса алғанда), С траншы 125 000 000 (жүз жиярма бес миллион) АҚШ долларын Еуромен алғандағы сома баламасына дейін (қоса алғанда), және ұлғаю траншы (Increase Facility) Қаржыландыру туралы өзгертілген шартта белгіленген мөлшерде, осы жерде ұлғаю траншын сұрыптап алғаннан кейін жалпы сомасы бірыңғай траншты құрайды;

Ұсынылатын қаржыландыру мерзімі: Қаржыландыру туралы шартты өзгерту туралы Екінші келісімге қол қою күнінен бастап алты жыл (егер өзге мерзім Қаржыландыру туралы өзгертілген шартта белгіленбесе);

Негізгі пайыздық мөлшерлеме: Қаржыландыру туралы өзгертілген шарттың талаптарына сәйкес жылдық 5,8%-дан 8,3%-ға дейін немесе Қаржыландыру туралы өзгертілген шартта тараптармен мақұлдануы мүмкін өзге сыйақы мөлшерлемесі;

Хеджирлеу: Қаржыландыру туралы өзгертілген шартта және Хеджирлеу туралы келісімде белгіленген негізгі талаптарында;

Қамсыздандыру: Қамсыздандыруды ұсыну туралы шарттар